Polityka Cookies | Praca w Holandii oferty - Gliwice - Holland Contracting

Polityka Cookies

Niniejsza Polityka Cookies określa zasady przechowywania i dostępu do informacji w Urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną przez Carriere Contracting International Recruitment Polska Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu, 53-332 Wrocław, ul. Powstańców Śląskich 7A.

1. Definicje 

Administrator – oznacza Carriere Contracting International Recruitment Polska Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, 53-332 Wrocław, ul. Powstańców Śląskich 7A, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000183647, legitymującą się NIP: 754-275-77-08 oraz Regon 532415172, która świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.

Cookies - oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach, za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.

Cookies Administratora - oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem przez Administratora drogą elektroniczną usług za pośrednictwem Serwisu.

Cookies Zewnętrzne - oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.

Serwis - oznacza stronę̨ internetową, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działającą w domenie hollandcontracting.pl

Urządzenie - oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do stron internetowych Serwisu.

Użytkownik - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą̨ być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

2. Rodzaje wykorzystywanych Cookies 

Stosowane przez Administratora Cookies są̨ bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się̨ do Urządzeń́ Użytkowników wirusów lub innego niepożądanego oprogramowania bądź oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają̨ zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i umożliwiają każdemu Użytkownikowi indywidualne dostosowanie Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają̨ informacje wskazujące na nazwę̨ domeny z której pochodzą̨, czas ich przechowywania na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.

Administrator wykorzystuje dwa typy plików Cookies:

  • Cookies sesyjne: są̨ przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają̨ tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są̨ wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm Cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
  • Cookies trwałe: są̨ przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają̨ tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm Cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików Cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie z Serwisu będzie możliwe, poza funkcjonalnościami, które ze swojej natury wymagają̨ plików cookies.

3. Cele w jakich wykorzystywane są Cookies 

Administrator wykorzystuje Cookies Administratora w celu analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają̨ zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają̨ ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

Administrator wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w celu popularyzacji Serwisu za pomocą̨ serwisu społecznościowego Facebook.com (administrator Cookies Zewnętrznego: Facebook Inc. z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii).

Szczegółową informację na temat plików Cookies i ich funkcjonowania zawierają kolejne tabele:

Pliki Cookies sesyjne:

Nazwa Cookie Domena Opis Wygasanie
has_js hollandcontracting.pl Sprawdza, czy przeglądarka obsługuje JavaScript. To jest element tzw. silnika Drupala. Przy zakończeniu sesji korzystania z danej przeglądarki.
_utmb hollandcontracting.pl Rejestruje czas wejścia Użytkownika na stronę. Używane przez Google Analitycs do obliczania czasu trwania wizyty (sesji) w witrynie. Przy zakończeniu sesji korzystania z danej przeglądarki.
_utmc hollandcontracting.pl Rejestruje czas opuszczenia strony przez Użytkownika. Używane przez Google Analitycs do obliczania czasu trwania wizyty (sesji) w witrynie. Przy zakończeniu sesji korzystania z danej przeglądarki.
_utmt hollandcontracting.pl Służy do regulacji szybkości żądań do serwera. Używane przez Google Analitycs. Przy zakończeniu sesji korzystania z danej przeglądarki.
callpageCookieTest hollandcontracting.pl Weryfikuje, czy przeglądarka ma włączone i obsługuje pliki Cookies. Jest to warunek konieczny, aby wtyczka callPage działała poprawnie. Przy zakończeniu sesji korzystania z danej przeglądarki.

Pliki Cookies trwałe:

Nazwa Cookie Domena Opis Wygasanie
SESS# hollandcontracting.pl Drupal automatycznie generuje unikalną nazwę pliku Cookie dla wizyty (sesji) na stronie na podstawie pełnej nazwy domeny, dzięki czemu Użytkownik pozostanie zalogowany, gdy będzie przechodzić między różnymi domenami. To jest element tzw. silnika Drupala. 2000000 sekund = około 23,14 dni
cookie-agreed hollandcontracting.pl Informuje o zaakceptowanej Polityce Cookies. To jest element tzw. silnika Drupala. 100 dni
_utma hollandcontracting.pl W celu zbierania danych o liczbie odwiedzin Użytkownika na stronie, a także o datach pierwszej i ostatniej wizyty (sesji) na stronie. Używane przez Google Analitycs. 2 lata
_utmz hollandcontracting.pl W celu zbierania danych o tym, skąd pochodzi Użytkownik, z jakiej przeglądarki korzysta, jakiego link’u użyto oraz jakie wyszukiwane hasło zostało wpisane. Używane przez Google Analitycs. 6 miesięcy

Narzędzia strony, dedykowane do wykrywania plików Cookies, mogą znaleźć jeszcze dodatkowe typy plików:

Nazwa Cookie Domena Opis Wygasanie  
IDE doubleclick.net Wykorzystywane przez Google DoubleClick do rejestrowania i raportowania działań Użytkownika witryny po obejrzeniu lub kliknięciu jednej z reklam reklamodawcy w celu pomiaru skuteczności reklamy i wyświetlenia Użytkownikowi kierowanych do niego reklam. 2000000 sekund = około 23,14 dni Wykorzystywane wyłącznie przez Google Chrome.
fr facebook.com Wykorzystywane przez serwis Facebook do dostarczania Użytkownikowi serii reklam produktów lub usług – ma na celu prezentowanie w czasie rzeczywistym reklam pochodzących od zewnętrznych reklamodawców. 3 miesiące Żadna z przeglądarek tego nie wykorzystuje.
4. Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies 

Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień́, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, Użytkownik może dokonać za pomocą̨ ustawień́ przeglądarki internetowej lub za pomocą̨ konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą̨ zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę̨ plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź́ informować o każdorazowym zamieszczeniu Cookies na Urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są̨ w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Poniżej przedstawiamy sposoby, dzięki którym można zmienić ustawienia przeglądarek internetowych w zakresie stosowania plików Cookies:

  • Przeglądarka Internet Explorer
  • Przeglądarka Mozilla FireFox
  • Przeglądarka Chrome
  • Przeglądarka Safari
  • Przeglądarka Opera

Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

Ograniczenie stosowania plików Cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.