Niderlandy czy Holandia? Wyjaśniamy różnice | Praca w Holandii oferty - Gliwice - Holland Contracting
  • Wszystko, co musisz wiedzieć o pracy z nami.
    PRACA Z HOLLAND CONTRACTING
    WYPEŁNIJ FORMULARZ REJESTRACYJNY

Obie nazwy często funkcjonują jako zamienne określenia kraju. 

Obie nazwy często funkcjonują jako zamienne określenia kraju. Jednak zarówno geograficznie, jak i historycznie stanowią dwa odrębne pojęcia. Oficjalna nazwa państwa ze stolicą w Amsterdamie to Królestwo Niderlandów lub krócej Niderlandy. 1 stycznia 2020 roku wprowadzono zmiany mające na celu ujednolicenie nazewnictwa i odchodzenie od używania za granicą terminu Holandia.

Holandia

Holandia jest nazwą krainy historycznej, na którą składają się dwie z dwunastu prowincji: Holandia Północna i Południowa, wchodzące w skład Królestwa Niderlandów. Słowo, które używane jest do nazywania tego państwa wywodzi się z czasów średniowiecznych, kiedy na terenie krainy rosły lasy, a budynki budowano z drewna (holtz – drewniany, hol – lesisty, land – ziemia/kraj). Na terytorium tej krainy znajdują się jedne z największych miast kraju, tj. Amsterdam, Rotterdam i Haga. To główny powód używania nazwy regionu  w odniesieniu do całego kraju. Holandia jest potoczną nazwą, zwyczajowo stosowaną w niektórych miejscach za granicami tego państwa, w tym w Polsce. Co ciekawe, pojawiała się również w oficjalnych holenderskich działaniach marketingowych i reklamowych.

Niderlandy

Niderlandy, jako kolejna określona historycznie kraina geograficzna, w większym stopniu odpowiada współczesnemu kształtowi państwa. Nazwa Niderlandy nawiązuje do położenia kraju na terenach depresji (neder – niski, land – ziemia/kraj). Kraina ta obejmuje obszar Królestwa Niderlandów, w tym miasta takie jak Utrecht i Eindhoven oraz tereny dzisiejszej Belgii i Luksemburga. To właśnie od tej krainy pochodzi nazwa państwa.

Nazwa występująca we wszystkich oficjalnych dokumentach państwowych to Niderlandy lub Królestwo Niderlandów, będąca pełną i właściwą nazwą monarchii konstytucyjnej. Konstytucja Królestwa Niderlandów nie zawiera ani jednego słowa Holandia i każdorazowo określa kraj jako Niderlandy.

Czas na zmiany

Naprzemienne stosowanie obu nazw stało się powodem zapoczątkowania szeroko zakrojonej kampanii, mającej na celu zmianę komunikacji marketingowej prowadzonej przez holenderskie biuro turystyki. Głównymi aspektami była graficzna korekta polegająca na zmianie oficjalnego marketingowego logo państwa oraz zmiana anglojęzycznej nazwy kraju na Netherlands (wcześniej Holland).

Holandia jako kraina cieszy się największym zainteresowaniem wśród turystów. Opracowana strategia ma za zadanie zwrócić uwagę na mniej znane części Niderlandów, położone poza granicami regionu Holandii i stopniowe rozładowanie najbardziej zatłoczonych terenów. Nazwa Niderlandy ma być od tej pory używana we wszystkich oficjalnych komunikatach. Od 1 stycznia 2020 roku zarówno rząd niderlandzki i sektory gospodarki, jak i wszystkie organizacje turystyczne, edukacyjne i sportowe zaprzestały używania nazwy Holandia, ujednolicając prezentowaną nazwę Niderlandy. Zmiany stanowią wsparcie promocji i wpływają na lepsze postrzeganie kraju. Nazwa Holandia może być jednak nadal zwyczajowo używana do określania tego kraju w języku polskim.