Jak zorganizować holenderski BSN (sofi numer)? | Praca w Holandii oferty - Gliwice - Holland Contracting
  • Wszystko, co musisz wiedzieć o pracy z nami.
    PRACA Z HOLLAND CONTRACTING
    WYPEŁNIJ FORMULARZ REJESTRACYJNY

BSN, zwany dawniej także sofi numer, to dokument umożliwiający osobom przebywającym w Holandii podjęcie legalnej pracy. Jest on także niezbędny w załatwianiu wielu innych spraw urzędowych – w szkole, szpitalu czy w momencie ubiegania się o świadczenia społeczne. W poniższym artykule wyjaśniamy, jak zorganizować holenderski BSN.

Czym jest BSN (sofi numer)?

BSN (tzw. Burgerservicenummer) to indywidualny, ewidencyjno-podatkowy ciąg numeryczny służący w Holandii do identyfikacji danej osoby w urzędzie skarbowym oraz innych instytucjach administracyjnych. Unikalny numer składa się z dziewięciu cyfr i od 1 stycznia 2007 roku zastępuje tzw. sofi numer (Sociaal Fiscaal nummer). Oba numery mają tożsame funkcje – umożliwiają pod względem formalnym codzienne funkcjonowanie w Niderlandach. Ich posiadanie konieczne będzie m.in. do:

  • podjęcia legalnego zatrudnienia,
  • otwarcia konta bankowego,
  • uzyskania ubezpieczenia zdrowotnego,
  • korzystania ze świadczeń socjalnych,
  • rozliczenia się z podatku dochodowego.

Jak i gdzie można uzyskać BSN (sofi numer)?

Osoby, które w Holandii przebywać będą krótkotrwale (w okresie do trzech miesięcy) – np. w celach zarobkowych w przypadku pracy sezonowej – numer BSN otrzymają w urzędzie „od ręki”. Jeśli osoba ubiegająca się o sofi numer planuje dłuższy pobyt w Holandii, powinna uzyskać również tamtejsze zameldowanie. Wówczas numer BSN wydawany jest podczas pierwszego meldunku. Czas oczekiwania na komplet dokumentów wydłuża się wtedy do nawet kilku tygodni. Choć pomoc w uzyskaniu numeru identyfikacyjnego często oferują agencje pracy pośredniczące m.in. w zatrudnianiu pracowników sezonowych, proces wnioskowania o BSN nie jest skomplikowany i można to zrobić samodzielnie. Prośbę tę należy kierować do urzędu gminy (Gemeente) właściwego dla pierwszego miejsca zameldowania. Rejestracja na spotkanie z urzędnikiem odpowiadającym za wydawanie numeru sofi odbywa się poprzez stronę internetową urzędu lub telefonicznie. W trakcie załatwiania sprawy do składanego wniosku należy przedłożyć ważny dokument tożsamości (tj. dowód osobisty lub paszport) oraz dokument potwierdzający prawo do zajmowania lokalu, pod którego holenderskim adresem deklarujemy swój pobyt.

O czym warto pamiętać po uzyskaniu numeru BSN?

Wyrobienie dokumentu jest całkowicie bezpłatne, a numer BSN nadawany jest danej osobie dożywotnio. Ponowne uzyskanie raz nadanego już numeru jest znacznie utrudnione. Warto zadbać o to, by jego oryginał przechowany był w bezpiecznym miejscu, a wszelkie sprawy urzędowe załatwiać z wykorzystaniem jego kserokopii.

Możliwe jest także wyrobienie numeru sofi dzieciom. Jeśli urodziły się one na terenie Holandii, BSN otrzymują od razu po narodzinach. W przypadku dziecka z innym obywatelstwem konieczne jest przedstawienie w urzędzie gminy dokumentów potwierdzających jego tożsamość – tj. akt urodzenia, dowody tożsamości lub paszporty rodziców, a także dziecka. Co ważne, niektóre z instytucji mogą wymagać fizycznej obecności dziecka w urzędzie podczas załatwiania formalności.